Privacy Policy

Privacy-en-cookieverklaring Van Kreuningen Woninginrichting 

Van Kreuningen Woninginrichting vindt de bescherming van de privacy van zijn websitebezoekers belangrijk. In deze Privacy en Cookie Verklaring leest u hoe wij omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers van onze website www.kreuningenen.nl.

Doeleinden gegevensverwerking en toestemming

Door gebruik te maken van onze website kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren, zoals beschreven in deze Privacy en Cookie Verklaring. Van Kreuningen Woninginrichting zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze Privacy en Cookie Verklaring omschreven doelen en datgene in redelijkheid doen of nalaten teneinde de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens zodra u Van Kreuningen Woninginrichting een opdracht verstrekt, en wanneer u onze website bezoekt.

Wij verzamelen automatisch de volgende persoonsgegevens:
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door bijvoorbeeld uw computer of telefoon, ook met behulp van cookies. Zie daartoe ook het hoofdstuk Cookies. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

• gegevens browser;
• duur en tijdstip bezoek;
• pagina’s die worden bezocht.

Persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt
(bijvoorbeeld bij het plaatsen van een opdracht of bij een reactie achterlaten op de website):

• email adres;
• naam;
• adres;
• postcode;
• woonplaats;
• land;
• telefoonnummer;
• andere gegevens.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wij verwerken uw persoonsgegevens als volgt:
1. ter nakoming van de afspraken met u;
2. ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.
Onze gerechtvaardigde belangen zijn: marketingdoeleinden; ter nakoming van wettelijke verplichtingen, en op basis van ondubbelzinnige toestemming (eenmaal verleende toestemming kunt u te allen tijde intrekken).

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
* Het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon;
* Reageren op vragen en opmerkingen;
* Het eventueel achterhalen wie de website bezoekt, aantallen gebruikers en het ontwikkelen van onze website

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Van Kreuningen Woninginrichting verstrekt uw persoonsgegevens aan derden indien en voor zover dat op grond van wet- en regelgeving vereist is (zoals toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Van Kreuningen Woninginrichting meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. De bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

SSL certificaat
Onze website heeft een SSL certificaat (slotje en https) waardoor alle gegevens welke door u verstuurd worden versleuteld over het internet gaan.

Links naar andere websites
Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen per e-mail: info@kreuningen.nl

U kunt ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen, indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten.

Klacht inzake verwerking persoonsgegevens

In geval van een klacht omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar info@kreuningen. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht mee te zenden. Indie

Gebruik van cookies op onze website

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden bij het uitlezen van uw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen. Wij gebruiken ook cookies om de website aan uw wensen aan te passen.
Wij gebruiken daarnaast analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google.

Gebruik social media buttons op onze website
De social media buttons op deze website zijn links naar de betreffende social media pagina’s. Door middel van deze buttons worden door Van Kreuningen Woninginrichting geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een social media button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst.

Hoe kunt u cookies weigeren?
Indien u bepaalde cookies wilt weigeren op onze website kunt u op de knop Instellingen klikken op onze cookiewall en op de pagina AVG toestemmingen de cookies per groep (Youtube video’s, Statistieken, Social Media, aan of uit vinken). Deze pagina kunt u vinden onder de AVG toestemmingen.

Browser instellingen en verwijderen van Cookies.
Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kan opslaan, kunt u uw browserinstellingen daarop aanpassen. In dat geval krijgt u een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. U kunt uw instellingen ook zo aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. U kunt cookies die al geplaatst zijn ook verwijderen. De door u gegeven toestemming aan Van Kreuningen Woninginrichting voor het plaatsen en uitlezen van cookies kunt u bovendien te allen tijde intrekken door uw browserinstellingen daarop aan te passen, zodanig dat uw browser geen cookies accepteert en of door alle reeds in uw browser geplaatste cookies te verwijderen. Dit kan wel tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van onze website niet goed meer werken.

Cookies verwijderen in Internet Explorer
Ga naar het menu Extra > Internetopties > Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. U wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg in ieder geval dat Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox
Ga naar Extra / Opties / Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op Alles.

Cookies verwijderen in Chrome
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op Extra / Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op Alles.

Cookies verwijderen in Safari
Klik op het radar icoontje rechts bovenin. Klik op preferences, ga naar Privacy en klik op Remove All Website Data. Je kunt ook op Details klikken en geselecteerde gegevens verwijderen.

Van Kreuningen Woninginrichting behoudt zich het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy te wijzigen.